Monikielisyyden työpaja 21.-22.11.2016

  • by multiling - 27. October 2016 - 12:30

Kansainvälinen Monikielisyyden työpaja-asiantuntijaseminaari järjestetään Vaasan yliopistolla 21.-22.11.2016. 

Työpajan aiheena on Multilingualism - Policy and Practice

Työpajaan osallistuvat ovat tutkijoita Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kyprokselta, Ruotsista ja Suomesta. 

Monikielisyyden työpaja-verkoston tavoitteena on luoda monikielisyystutkimukselle yhteinen viitekehys ja ohjelma tuomalla yhteen ansiokkaita monikielisyyden tutkijoita. Lähtökohtana on monitieteinen, monikielinen ja kansainvälinen tutkijayhteisö, johon osallistuu kielitieteen, sosiologian, kasvatustieteen, yhteiskuntatieteen sekä kauppatieteen eri suuntauksia edustavia tutkijoita.