Monikielisyysinstituutin taustaa

Monikielisyysinstituutti on Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin 2014 perustama yhteistyöelin. Koska monikielisyystematiikka on luonteeltaan poikkitieteellistä, tarvitaan sen puitteissa tieteenalojen ja yliopistojen välistä yhteistyötä. Näin luodaan parhaat mahdolliset edellytykset mahdollisimman laajan tieteellisen asiantuntemuksen kokoamiseksi monikielisyyden tutkimukseen, koulutukseen ja kehittämiseen.

Monikielisyys on yksi Vaasan yliopiston strategisista painoaloista, joita edistetään instituuttien kautta. Monikielisyysinstituutti kerää monikielisyyden alan tutkijat ja kouluttajat yhteen sekä on mukana luomassa heille uusia yhteistyömahdollisuuksia omistajayliopistojen välillä.

Monikielisyysinstituutti on syntynyt Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan yksikön pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena ja jatkaa LingVaCity-nimellä vuonna 2009 aloitettua kielisuunnittelun ja kielipedagogiikan yhteistyötä yliopistojen välillä. Monikielisyysinstituutti luo toimintamalleja tasapuoliselle ja vastavuoroiselle yhteistyölle ja tukee yliopistojen tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan poikkitieteellistä näkökulmaa monikielisyyden alalla.