Tietoa Monikielisyysinstituutista

Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen monikielisyysinstituutti edistää monikielisyyden alan tieteellistä asiantuntijuutta laaja-alaisesti. Monikielisyystematiikka on luonteeltaan monitieteistä, ja monikielisyysinstituutin tutkimuksessa kieli-, kasvatus-, hallinto-ja yhteiskunta- sekä kauppatieteiden teoreettiset lähtökohdat ja näkökulmat yhdistyvät erilaisiksi toisiaan täydentäviksi kokonaisuuksiksi. Monikielisyyttä tarkastellaan niin yksilön, koulutuksen, yhteiskunnan kuin elinkeinoelämänkin eri tasoilla. Kielenoppiminen ja -opetus, organisaatiokäyttäytyminen, yksityisten ja julkisten organisaatioiden hallinto, yhteiskunnan rakenteet ja järjestelmät, yksilöiden ja työelämän kielitaitotarpeet, kielet ja identiteetti ja monet muut teemat yhdistyvät moninaiseksi kokonaisuudeksi, joka vahvistaa monikielisyyden ymmärtämystä.

Monikielisyysinstituutti kerää yhteen Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin monikielisyyden asiantuntijat. Monikielisyysinstituutti muodostaa yliopistojen yhteistyölle toimintamalleja, joiden avulla yhteistyötä voidaan lisätä ja syventää. Sen tehtävänä on toimia sateenvarjona monikielisyyden alaa eri näkökulmista käsitteleville hankkeille, tutkimusryhmille, koulutusohjelmille ja keskuksille. Monikielisyysinstituutti ei omista ja hallinnoi näitä vaan luo puitteet niiden toiminnan monipuolistamiselle ja uusille yhteistyöavauksille.