Tavoite ja tehtävä

Monikielisyysinstituutin tavoite on nousta monikielisyystutkimuksen poikkitieteellisen asiantuntijuuden merkittäväksi toimijaksi niin alueellisessa, kansallisessa kuin kansainvälisessä kontekstissa. Poikkitieteisellä lähestymistavalla pyritään kokonaisvaltaiseen näkemykseen monikielisyyden ilmenemisestä, edellytyksistä ja vaikutuksista eri konteksteissa.

Monikielisyysinstituutin tehtävänä on tutkimuslähtöisesti edistää monikielisyyden ymmärtämistä ja kehittämistä eri toiminnoissa ja ympäristöissä. Tavoitteena on toimia aloitteellisesti monikielisyyteen liittyvien tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeiden edistäjänä. Monikielisyysinstituutin tehtävänä on tukea ja lisätä yhteistyötä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä monikielisyyteen liittyvissä mahdollisuuksissa ja haasteissa.