Hallinto

Monikielisyysinstituutin toimintaa ohjaa johtoryhmä, johon kuuluu eri tieteenalojen edustajia Vaasan yliopistosta ja Åbo Akademista. Heidän lisäkseen johtoryhmässä on yliopistojen ulkopuolisina jäseninä Vaasan kaupungin ja alueen elinkeinoelämän edustajat. Käytännön toiminnasta vastaavat yliopistojen tutkimusryhmät ja koulutusohjelmat.