Välkommen till Flerspråkighetsinstitutets webbplats

 

Vasa är känd förutom som den soligaste staden i Finland också som en genuint två- och flerspråkig miljö, där språken både syns och hörs i gatubilden. Högskolorna i Vasa besitter också en hög kompetens på detta område.

Det för Vasa universitet och Åbo Akademi gemensamma Flerspråkighetsinstitutet främjar forskning, utbildning och samhällelig diskussion inom området flerspråkighet.

Flerspråkighetsinstitutet