Flerspråkighetsinstitutets bakgrund

Flerspråkighetsinstitutet är ett samarbetsorgan som Vasa universitet och Åbo Akademi grundat 2014. Eftersom flerspråkighetstematiken är tvärvetenskaplig till sin karaktär, behövs samarbete mellan vetenskapsgrenar och universiteten. På detta sätt kan universiteten på bästa sätt garantera bredden på den vetenskapliga kompetensen inom området.

Flerspråkighet utgör ett av Vasa universitets tyngdpunktsområden, vilka främjas via institut. Flerspråkighetsinstitutet för samman forskningen och utbildningen inom området flerspråkighet och är med och skapar nya möjligheter till samarbete mellan de två universiteten.

Flerspråkighetsinstitutet har kommit till som ett resultat av ett långsiktigt samarbete mellan Vasa universitet och Åbo Akademis enhet i Vasa, och institutet bygger vidare på det samarbete kring språkplanering och språkpedagogik som inleddes år 2009, då under namnet LingVaCity. Flerspråkighetsinstitutet utgör ett forum och en verksamhetsmodell för ett jämlikt och ömsesidigt samarbete samt stöder det tvärvetenskapliga perspektivet i universitetens forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet inom området flerspråkighet.